Een zwarte lijst voor malafide ondernemers

Sinds 20 oktober, kan iedereen het Centraal Register van Bestuursverboden "JustBan" raadplegen via de nieuwe app op Just-on-web. FOD Justitie verklaart:

"Dit register vermeldt alle personen en ondernemers die een bestuursverbod opgelegd kregen van de rechtbank en die daardoor voor een bepaalde periode geen bestuursfuncties in een onderneming mogen uitvoeren."

In een eerste fase worden enkel de actieve Belgische strafrechtelijke bestuursverboden gepubliceerd op Just-on-web. Bij een opzoeking vindt u de begin- en einddatum van het verbod, de familie- en voornaam van de betrokkene of – indien het om een onderneming gaat – de bedrijfsnaam, het ondernemingsnummer en de rechtsvorm. In een tweede fase (in 2024) worden ook de burgerlijke bestuursverboden toegevoegd aan het Centraal Register.

Tot uwer beschikking bij verdere vragen.
— YUS & Partners

 

nl_BENL