Diensten

Waarmee kunnen wij u helpen?

Ons kantoor helpt u in elke fase van uw activiteit.

Oprichting

U wilt met uw eigen zaak starten, maar u weet niet waar u moet beginnen. Welke administratieve en juridische formaliteiten moeten worden vervuld? Welk statuut moet u kiezen? Zijn er mogelijke subsidies?

Zelfstandig

Zelfstandig worden is een grote stap die een zorgvuldige voorbereiding vereist. Welke status je kiest, hangt af van je situatie.

Filiaal, bijkantoor

Filialen en bijkantoren zijn de twee belangrijkste manieren waarop buitenlandse bedrijven zaken doen in België.

Acquisitie

Financiële analyse, overname-audits, boekhoudkundige integratie... de operaties bij fusies en overnames zijn legio. Het hebben van de juiste mensen is een belangrijke succesfactor.

Bedrijfsoverdracht

Een bedrijf overdragen betekent een tweede leven beginnen. Maar het betekent ook dat je te maken krijgt met allerlei uitdagingen, zoals erfrecht.

Verkoop

In het geval van een verkoop is het belangrijk bepaalde stappen te volgen om onaangename verrassingen te vermijden, zoals goedkope verkoop, belastingcorrectie, juridische problemen met de koper, koper die de toekomst van het bedrijf op lange termijn niet verzekert, enz.

Vragen? Hier zijn we.

Advies

Advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden.

- Personenbelasting (PB), Vennootschapsbelasting (Ven.b), Rechtspersonenbelasting (RPB) en Belasting van niet-inwoners (BNI), Gewest- en Gemeenschapsbelastingen en Gemeentelijke en provinciale belastingen;
- Belasting over de toegevoegde waarde (btw);
- Registratierechten, Successierechten, Douanerechten en Accijnzen en Europees belastingrecht;
- Bilaterale overeenkomsten tot vermijding van dubbele belasting en Internationale verdragen en overeenkomsten i.v.m. successierechten;
- Accreditatie als International Non-Profit Association (AISBL) of Stichting;
- Goedkeuring van de aftrekbaarheid van donaties.

Bijstand en vertegenwoordiging

Bijstand en vertegenwoordiging bij de nakoming van uw fiscale of btw-verplichtingen

- Opstellen of herzien van alle vormen van belastingaangiften of belastingformulieren op het gebied van (in)directe belastingen);
- Bijstand in elke fase van de administratieve fase van de belastingprocedure (bv. in zaken van de inkomstenbelasting: verzoek om inlichtingen, kennisgeving van rectificatie, kennisgeving van ambtshalve belastingheffing, klacht);
- Verificatie van waarschuwingsrolextracten;
- Bijstand bij een controle ter plaatse;
- Voorbereiding van documenten die vereist zijn voor de toepassing van belastingverlagingen of -vrijstellingen op grond van bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting;
- Berekening van voorschotten op belasting;
- Opstellen van alle aanbiedingen en soortgelijke btw-formulieren;
- Btw-aangifte van buitenlandse bedrijven, OSS- of IOSS-verklaringen, INTRASTAT-aangiften en One Gate-verklaringen.

Wetgeving

Bijstand op het gebied van economische wetgeving en/of voortvloeiend uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

- Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- Publicaties in het Belgisch Staatsblad;
- Financieel plan;
- Elektronisch aandeelhoudersregister;
- UBO-register;
- Omzetting van een vennootschap;
- Fusie van vennootschappen;
- Splitsing van vennootschappen;
- Gedwongen afstand van effecten;
- One gate aangiftes;
- Ontbinding van een vennootschap.

Expertise

Missions d’expertise privée ou judiciaire.

- Privé of gerechtelijke beoordeling van de situatie en werking van bedrijven vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, prestaties en risico's;
- Controle op de regelmatigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de jaarrekening en jaarrekening;
- Financiële analyse om de positie van de onderneming te bepalen in termen van krediet, rendement en risico's;
- Bepaling van de waarde van een onderneming;
- Bijstand bij de overdracht van een onderneming;
- Boekhoudkundige en financiële diagnose voorafgaand aan een transactie ("Due Diligence");
- Alle boekhoudstukken nazien en corrigeren, desgevallend met opstelling van een voor derden bestemd deskundigenverslag.

Boekhouding

De boekhouding van derden organiseren en voeren.

- Advies over de organisatie en doorstroming van boekhoudkundige documenten;
- Implementatie van boekhoudsoftware;
- Opstelling van een rekeningschema aangepast aan de behoeften van de onderneming;
- Algemene boekhouding;
- Het bijhouden van bedrijfskostenrekeningen;
- Boekhoudkundige afsluitingsverrichtingen;
- Opstellen van tussentijdse jaarrekeningen, jaarrekeningen;
- Reporting van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappij.

Organisatie

Organisatie van boekhoudkundige en administratieve diensten van bedrijven.

- Ontwerp en implementatie van de organisatie van de boekhoudkundige en administratieve diensten van een bedrijf;
- Formulering van advies om de organisatie van boekhoudkundige en administratieve diensten van een bedrijf te verbeteren;
- Implementatie van een boekhoud- en financieel reportingsysteem;
- Onderzoek naar de wenselijkheid van de implementatie van een kostentoerekeningssysteem en de implementatie ervan;
- Advies over de organisatie van management control;
- Advies over de organisatie van de interne controlefunctie en/of de toepassing van interne controleprocedures.

Berekeningen

Berekeningen van de socialezekerheidsbijdragen.

Berekeningen van de socialezekerheidsbijdragen van bestuurders of zelfstandigen en Voordelen van Alle Aarden, waaronder aanvullende verzekeringen, aangiften in de bedrijfsvoorheffingen en advies hierover.

Over ons

De flexibiliteit van een onafhankelijk accountancykantoor gecombineerd met de striktheid van een streng gereguleerd beroep.

Lees meer
nl_BENL